User's Manual Summary

The manual was written in by Akura. The language is listed as follows: User's Manual English. The manual is applied to the following one product model as follows: AODV211TS. The manual was created in Portable Document Format, called as PDF manual. The PDF document file with the name of aodv211ts ib.pdf has 37 pages with the file size of 2021382. The digital document is original with no watermarks.

User's Manual Information

Brand:Akura
Category: LCD TV
Model:AODV211TS
Type:User's Manual
Language:English English Manual
File info:PDF / 1.9 Mb / 37 pages
Support:

PDF File Information

Title: DTA-2198(˵Ã÷Êé-9361»úо-AkuraÉ̱ê-ÐÂDVD-02°æ´Î£© 04-11-15)
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /Type1
/Name /F12
/Encoding /WinAnsiEncoding
/FirstChar 30
/LastChar 255
/Widths 13 0 R
/BaseFont /ArialBlack
/FontDescriptor 14 0 R
>>
endobj
13 0 obj
[750 750 334 333 500 660 667 1000 889 278 389 389 556 660 333 333 333 278 667
667 667 667 667 667 667 667 667 667 333 333 660 660 660 611 740 778 778 778
778 722 667 833 833 389 667 833 667 944 833 833 722 833 778 722 722 833 778
1000 778 778 722 389 278 389 660 500 333 667 667 667 667 667 389 667 667 333
333 667 333 1000 667 667 667 667 444 611 444 667 611 944 667 611 556 389 278
389 660 500 667 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1000 ]
endobj
14 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/FontName /ArialBlack
/Ascent 716
/CapHeight 500
/Descent 212
/Flags 32
/FontBBox [-194 -307 1687 1083]
/ItalicAngle 0
/StemV 0
/AvgWidth 552
/Leading 142
/MaxWidth 1881
/XHeight 250
/FontFile 230 0 R
>>
endobj
230 0 obj
<<
/Length1 4666
/Length2 21134
/Length3 532
/Length 26332
>>
stream
%!FontType1-1.0: ArialBlack 001.003 %%Creator: Corel PDF Engine 10 dict begin /FontName /ArialBlack def /PaintType 0 def /FontType 1 def /FontMatrix [0.001 0 0 0.001 0 0] readonly def /Encoding 256 array 0 1 255 {1 index exch /.notdef put} for dup 32 /space put dup 33 /exclam put dup 34 /quotedbl put dup 35 /numbersign put dup 36 /dollar put dup 37 /percent put dup 38 /ampersand put dup 39 /quotesingle put dup 40 /parenleft put dup 41 /parenright put dup 42 /asterisk put dup 43 /plus put dup 44 /comma put dup 45 /hyphen put dup 46 /period put dup 47 /slash put dup 48 /zero put dup 49 /one put dup 50 /two put dup 51 /three put dup 52 /four put dup 53 /five put dup 54 /six put dup 55 /seven put dup 56 /eight put dup 57 /nine put dup 58 /colon put dup 59 /semicolon put dup 60 /less put dup 61 /equal put dup 62 /greater put dup 63 /question put dup 64 /at put dup 65 /A put dup 66 /B put dup 67 /C put dup 68 /D put dup 69 /E put dup 70 /F put dup 71 /G put dup 72 /H put dup 73 /I put dup 74 /J put dup 75 /K put dup 76 /L put dup 77 /M put dup 78 /N put dup 79 /O put dup 80 /P put dup 81 /Q put dup 82 /R put dup 83 /S put dup 84 /T put dup 85 /U put dup 86 /V put dup 87 /W put dup 88 /X put dup 89 /Y put dup 90 /Z put dup 91 /bracketleft put dup 92 /backslash put dup 93 /bracketright put dup 94 /asciicircum put dup 95 /underscore put dup 96 /grave put dup 97 /a put dup 98 /b put dup 99 /c put dup 100 /d put dup 101 /e put dup 102 /f put dup 103 /g put dup 104 /h put dup 105 /i put dup 106 /j put dup 107 /k put dup 108 /l put dup 109 /m put dup 110 /n put dup 111 /o put dup 112 /p put dup 113 /q put dup 114 /r put dup 115 /s put dup 116 /t put dup 117 /u put dup 118 /v put dup 119 /w put dup 120 /x put dup 121 /y put dup 122 /z put dup 123 /braceleft put dup 124 /bar put dup 125 /braceright put dup 126 /asciitilde put dup 127 / put dup 128 / put dup 129 / put dup 130 /quotesinglbase put dup 131 /florin put dup 132 /quotedblbase put dup 133 /ellipsis put dup 134 /dagger put dup 135 /daggerdbl put dup 136 /circumflex put dup 137 /perthousand put dup 138 /Scaron put dup 139 /guilsinglleft put dup 140 /OE put dup 141 / put dup 142 / put dup 143 / put dup 144 / put dup 145 /quoteleft put dup 146 /quoteright put dup 147 /quotedblleft put dup 148 /quotedblright put dup 149 /bullet put dup 150 /endash put dup 151 /emdash put dup 152 /tilde put dup 153 /trademark put dup 154 /scaron put dup 155 /guilsinglright put dup 156 /oe put dup 157 / put dup 158 / put dup 159 /Ydieresis put dup 160 / put dup 161 /exclamdown put dup 162 /cent put dup 163 /sterling put dup 164 /currency put dup 165 /yen put dup 166 /bar put dup 167 /section put dup 168 /dieresis put dup 169 /copyright put dup 170 /ordfeminine put dup 171 /guillemotleft put dup 172 /logicalnot put dup 173 /sfthyphen put dup 174 /registered put dup 175 /macron put dup 176 /degree put dup 177 /plusminus put dup 178 /twosuperior put dup 179 /threesuperior put dup 180 /acute put dup 181 /mu put dup 182 /paragraph put dup 183 /periodcentered put dup 184 /cedilla put dup 185 /onesuperior put dup 186 /ordmasculine put dup 187 /guillemotright put dup 188 /onequarter put dup 189 /onehalf put dup 190 /threequarters put dup 191 /questiondown put dup 192 /Agrave put dup 193 /Aacute put dup 194 /Acircumflex put dup 195 /Atilde put dup 196 /Adieresis put dup 197 /Aring put dup 198 /AE put dup 199 /Ccedilla put dup 200 /Egrave put dup 201 /Eacute put dup 202 /Ecircumflex put dup 203 /Edieresis put dup 204 /Igrave put dup 205 /Iacute put dup 206 /Icircumflex put dup 207 /Idieresis put dup 208 /Eth put dup 209 /Ntilde put dup 210 /Ograve put dup 211 /Oacute put dup 212 /Ocircumflex put dup 213 /Otilde put dup 214 /Odieresis put dup 215 /multiply put dup 216 /Oslash put dup 217 /Ugrave put dup 218 /Uacute put dup 219 /Ucircumflex put dup 220 /Udieresis put dup 221 /Yacute put dup 222 /Thorn put dup 223 /germandbls put dup 224 /agrave put dup 225 /aacute put dup 226 /acircumflex put dup 227 /atilde put dup 228 /adieresis put dup 229 /aring put dup 230 /ae put dup 231 /ccedilla put dup 232 /egrave put dup 233 /eacute put dup 234 /ecircumflex put dup 235 /edieresis put dup 236 /igrave put dup 237 /iacute put dup 238 /icircumflex put dup 239 /idieresis put dup 240 /eth put dup 241 /ntilde put dup 242 /ograve put dup 243 /oacute put dup 244 /ocircumflex put dup 245 /otilde put dup 246 /odieresis put dup 247 /divide put dup 248 /oslash put dup 249 /ugrave put dup 250 /uacute put dup 251 /ucircumflex put dup 252 /udieresis put dup 253 /yacute put dup 254 /thorn put dup 255 /ydieresis put readonly def /FontBBox {0 0 0 0} readonly def currentdict end currentfile eexec ¢-Ó<¹¡¸OÃ#Õ8¹®l`�g,�⁄/�1�r˘Äì+q$Å−üJ�%—µ
w›6Ïá�4PþÃTƒøzM¤”õ�Nä-æšÛ−�ƒ“ÚÜ˝łG%H:g“ý˙ïw׽Š9Û�ÿ��˜9��UÆuqn±²™ê`xéfi{¹6i”E|6SŒÌW�ê«™ˆÐ'˚�Ô¥ñhœ}“í¦’Qùê‰hžÞ¨fl�,fiÎwrhý<åÑq3‹Ðã:d wß±ÓÈ”0+ïß…¯� @�Ð�#Ó÷deÆyF˜ÀG˚�nÿüµ¨å�Áf˛Ÿ¹>ƒg¸³fi¼°›3jú·Öˇs¶òzÉfiõ,R#‹&â!¦5uÂÈgÛéÀ&LŽ¶YflÛyø;F'á
Author: ºî¹úÓÂ
Creator: CorelDRAW Version 9.397
Producer: Corel PDF Engine Version 9.397
CreationDate: Tue Nov 23 18:44:48 2004
ModDate: Tue Nov 23 18:44:48 2004
Tagged: no
Pages: 37
Encrypted: no
Page size: 412 x 596 pts
File size: 2021382 bytes
Optimized: no
PDF version: 1.2